Aiotho's

Hieronder vind je een lijst met alle aiotho’s. Dit overzicht kun je aanpassen door een universiteit of een onderwerp te selecteren uit het onderstaande keuzemenu. Ook is het mogelijk om zowel een selectie op basis van universiteit als op onderwerp te maken. Bijvoorbeeld wanneer je Utrechtse aiotho's met het onderwerp diabetes zoekt, selecteer je de universiteit Utrechts en het onderwerp Endocrinologie. Vervolgens zie je alle aiotho's uit Utrecht die onderzoek doen op het gebied van de Endocrinologie.


  
Naam Universiteit Titel Ziektebeeld
Badenbroek, Ilse Utrecht Evalueren van de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van het PreventieConsult module Cardiometabool Cardiovasculair (risicomanagement)
Bastick, Alex Rotterdam Prognostische factoren voor vroege artrose Bewegingsapparaat
Dessel, Nikki van VUMC The PROSPECTS study: prognosis, predictors and perpetuating factors of MUPS: a prospective cohort study Overig
Suijker, Jacqueline AMC-UvA Project FIT. Ontwikkeling van een screeningstest om ouderen met een verhoogd risico op functieverlies op te sporen Ouderen
Loijmans, Rik AMC-UvA kosteneffectiviteit en patientenvoorkeur van 3 behandelstrategieen van astma in de ACCURATE-studie Luchtwegen
Siebeling, Lara AMC-UvA COPD Luchtwegen
Glaudemans, Jolien AMC-UvA Het bespreken van behandelbeperkingen in de huisartspraktijk Overig
Bussel, Emma van AMC-UvA Prediva Studie Psychische problemen
Duineveld, Laura AMC-UvA Follow up van coloncarcinoom in de eerste lijn Gastro-intestinaal
Uittenbogaart, Steven AMC-UvA Boezemfibrilleren Cardiovasculair (risicomanagement)
Wieldraaijer, Thijs AMC-UvA Follow-up van darmkanker in de eerste lijn Gastro-intestinaal
Brink, Marian van den Groningen MIRA-trial:MIRena-spiraal versus endometrium ablatie Gynaecologie
Holvast, Floor Groningen Depressie bij ouderen Ouderen
Panman, Chantal Groningen Verzakkingsklachten in de huisartsenpraktijk: de effecten van bekkenbodemfysiotherapie en pessarium Gynaecologie
Riphagen-Dalhuisen, Josien Groningen Influenza vaccinatie in gezondheidszorgmedewerkers in de UMCs Overig
Wiegersma, Marian Groningen Verzakkingsklachten bij oudere vrouwen Gynaecologie
Boer, Anne de Leiden Nederlandse Epidemiologie van Obesitas Cardiovasculair (risicomanagement)
Blijswijk, Sophie van Leiden Klachten van ouderen in de eerstelijn Ouderen
Luymes, Clare Leiden Kosten-effectiviteit van actief afbouwen van medicatie bij patienten met een laag risico op hart- en vaatziekten Cardiovasculair (risicomanagement)
Bont, Eefje de Maastricht Kinderen en infectieziekten Kinderen