Vasco da Gama movement

wonca vdgm logo 0

 

Geschiedenis


De Vasco da Gama Movement (VdGM) ontstond in het licht van het Europese Wonca congres 2004 te Amsterdam. In juni 2004 werd voor de eerste keer in de geschiedenis van Wonca een delegatie jonge huisartsen uitgenodigd, afkomstig uit 13 Europese landen. Het initiatief van dit project genaamd 'Junior doctor project' ging uit van de Nederlandse academie voor huisartsgeneeskunde en de European Academy of Teachers in General Practice (Euract) met als doel jonge of toekomstige huisartsen uit Europa te laten reflecteren over de 'core competencies of general practice/family medicine'.

 

Verloop


Wegens het succes van de bijeenkomst van de 'Junior doctors' in 2004 te Amsterdam groeide het initiatief om een Europees netwerk te creëren voor jonge en toekomstige huisartsen. Er werd een 'core group' samengesteld met telkens 1 vertegenwoordiger uit elk van de 13 aanwezige Europese landen. De 'core groep' organiseerde in januari 2005 in Portugal een bijeenkomst waar er werd onderhandeld over de toekomst van de 'Junior doctors' als nieuwe organisatie en het kind kreeg prompt een nieuwe naam 'Vasco da Gama Movement', wat refereert naar de locatie van de toenmalige bijeenkomst (Portugal) en naar de figuur van Vasco da Gama die symbool staat voor ontdekking over de grenzen heen.


VdGM neemt vorm aan


Voor de opvolgende (Wonca) preconference meetings werden uit elk land van Europa twee jonge huisartsen uitgenodigd, die betrokken waren bij de opleiding of ontwikkeling van huisartsgeneeskunde. Op deze meetings werd gesproken over Europa brede thema's zoals uitwisseling van informatie over de inhoud van de huisartsenopleiding, kerncompetenties van het huisartsenvak en het imago van de huisartsgeneeskunde in elk land.


Huidige situatie


Intussen is de Vasco da Gama Movement een sterk Europees netwerk met een bestuur en verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen houden zich onder andere bezig met uitwisselingen (zie ook hippokrates exchanges), wetenschap en onderwijs. Om dit netwerk te versterken werd in februari 2014 voor het eerst het Vasco da Gama forum in Barcelona georganiseerd waarbij 120 Europese AIOS en jonge huisartsen met elkaar in gesprek gingen over bovengenoemde thema's. Inmiddels is dit een (half)jaarlijks terugkerend event geworden! Ook jij als AIOS kan dit bijwonen. Benieuwd wanneer er weer een forum plaatsvindt? Kijk onder onze agenda en geef je op!

Ook wordt voorafgaand aan elk WONCA congres een pre-conference georganiseerd door de VdGM.


Voor meer informatie over VdGM, zie hier.

Laatst gewijzigd: 6 augustus 2019