Visie

Wat is het doel van en de visie van de WES?
De WES hoopt bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van toekomstige huisartsen in Nederland en Europa en streeft naar een meer prominente rol van internationalisering binnen de huisartsopleiding. Meer hierover vind je in ons visiedocument.rtf

 

  • De WES werkt samen met (inter)nationale partners in huisartsenzorg
  • De WES streeft naar een landelijk gedragen beleid omtrent internationale uitwisselingen
  • De WES faciliteert het bezoeken van kwalitatief goede (inter)nationale congressen door AIOS
  • De WES onderzoekt wat haar rol kan zijn binnen de invulling van het onderwijs over diversiteit
  • De WES organiseert jaarlijks twee symposia binnen het thema internationalisering

 

De WES werkt nauw samen met de Vasco da Gama Movement (VdGM). Dit is de Europese werkgroep voor jonge en toekomstige huisartsen, welke onderdeel is van WONCA Europe.

 

Wie zorgt voor de financiën?
Voor haar financiering is de WES afhankelijk van de SBOH. De WES streeft ernaar om in samenspraak met de SBOH en de LOVAH tot een goede besteding van het SBOH-budget voor internationalisering te komen.

 

 

 

 

Laatst gewijzigd: 26 februari 2020