LOVAH wes

 

Wat is de WES?
De Werkgroep Europese Samenwerking (WES) is één van de werkgroepen van de LOVAH, Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen. De werkgroep houdt zich
sinds 2005 bezig met de uitwisseling en integratie van de verschillende aspecten van huisartsenzorg in internationaal verband, met de nadruk op Europa.

 

Wat doet de WES?
Om dit te bewerkstelligen, organiseert de WES verschillende internationale activiteiten, zoals deelname aan congressen, symposia en uitwisselingsprogramma's met betrekking tot eerstelijns geneeskunde in het algemeen, de huisartsopleiding en wetenschappelijk onderzoek. Verder ondersteunt de WES waar mogelijk individuele initiatieven in het kader van internationalisering.

 

Wat is het doel van de WES?
De WES hoopt bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van toekomstige huisartsen in Nederland en Europa. De WES werkt nauw samen met de Vasco da Gama Movement. Dit is de Europese werkgroep voor jonge en toekomstige huisartsen. De afgelopen jaren zijn uitwisselingen binnen Europa steeds beter geregeld. 
Daarnaast streeft de WES naar een meer prominente rol van internationalisering binnen de huisartsopleiding. De WES heeft een visiedocument opgesteld waarin wordt aangegeven wat volgens ons de meerwaarde is van internationalisering binnen de opleiding.

 

Visie WES 

De WES faciliteert activiteiten in binnen- en buitenland met als doel bewustwording van AIOS betreffende internationale huisartsenzorg, waardoor AIOS Nederlandse huisartsenzorg in internationaal perspectief weten te plaatsen

 

  • De WES vergroot haar naamsbekendheid en zichtbaarheid onder AIOS en

(inter)nationale partners*

  • De WES streeft naar bekendheid van haar doelen en activiteiten bij AIOS
  • De WES werkt samen met (inter)nationale partners in huisartsenzorg
  • De WES streeft naar een landelijk gedragen beleid omtrent internationale

uitwisselingen

  • De WES faciliteert het bezoeken van kwalitatief goede (inter)nationale

congressen door AIOS

  • De WES onderzoekt wat haar rol kan zijn binnen de invulling van het onderwijs

over diversiteit

  • De WES organiseert jaarlijks een symposium binnen het thema

internationalisering

 

*(WHIG, DIGH, UEMO, CPMA, LOVAH (WPM/onderwijs), VdGM, LHV, NHG)

 

Wie zorgt voor de financiën?
Voor haar financiering is de WES afhankelijk van de SBOH. De WES streeft ernaar om in samenspraak met de SBOH en de LOVAH tot een goede besteding van het SBOH-budget voor internationalisering te komen.

 

 

Laatst gewijzigd: 1 januari 2019