Peri-ontkoppelingsperiode enquête (POP-enquête)

Deze enquête volgt binnenkort!

 

Heb jij een ontkoppeling met jouw huisartsopleider meegemaakt? Help mee de peri-ontkoppelingsperiode (POP) zo veilig mogelijk te maken en laat je stem horen door deze POP-enquête in te vullen.

 

Waarom deze POP-enquete?

Een ontkoppeling met je opleider is voor veel aios een moeilijke periode. De LOVAH vindt het belangrijk om in deze situatie de aios optimaal bij te staan. Om de begeleiding door het instituut en de LOVAH continu te optimaliseren is jouw visie op de POP belangrijk. Daarom verzoeken wij alle aios die ontkoppeld zijn deze POP-enquête in te vullen.

 

Opzet van de POP-enquête

De enquête is opgedeeld in zes onderdelen:

(1) Algemene gegevens over jouw POP-periode

(2) De nazorg na de ontkoppeling

(3) De wachtperiode waarin gezocht werd naar een nieuwe opleider

(4) Je nieuwe start in een volgende praktijk (en werkgroep)

(5) Algemene vragen ten aanzien van de POP

(6) Jouw ideeën om de POP voor toekomstige aios te verbeteren

 

Opzet van de vragen

De meeste vragen zijn gebaseerd op een 7-puntsschaal. Dezelfde schaalverdeling als die van de Combel beoordelingsformulieren. De betekenis van een score is daarbij afhankelijk van het type vraagstelling: (1 = slecht/niet; 2 = zeer zwak/nauwelijks; 3 = onvoldoende/enigszins; 4 = twijfelachtig/matig; 5 = voldoende/voldoende; 6 = goed; 7 = uitstekend; nvt = de bevraagde situatie was niet op jou van toepassing) Daarnaast zijn er enkele ‘ja/nee vragen’. Bij veel vragen is er de mogelijkheid om in de ‘toelichting’ uitleg en aanvullingen te formuleren bij jouw antwoord. Juist, deze ‘toelichting’ is vaak van essentieel belang bij het sturen van het verbeterproces.

 

Let op, toelichting & gebruiksadvies:

  • Het moment van invullen van de POP-enquete ligt het liefst ca. 2 maanden na de beslissing tot ontkoppelen. De ervaring is dat een aios deze periode dan kan overzien.
  • Lees de enquete eerste eenmaal volledig door zodat je geen dubbele toelichtingen geeft.
  • Er zal vertrouwelijk en anoniem met jouw antwoorden worden omgegaan. Wanneer dit belangrijk voor je is, let er dan op dat je ‘open antwoorden’ niet direct tot jou herleidbaar zijn. Wij adviseren echter wel om specifiek te zijn, omdat dit leidt tot de beste oplossingen.
  • Mede om deze reden hebben we besloten om pas wanneer er minimaal 10 POP-enquêtes voor één instituut binnen zijn (ca 1x/1-2jr) deze zullen worden gebundeld om de uitkomsten met het instituut te bespreken.

 

Deze enquête volgt binnenkort!

Laatst gewijzigd: 5 februari 2018