project 'Veilig Opleiden'

Het speerpunt van het bestuur voor 2018 is het project ‘Veilig Opleiden’

 

Waarom dit Project?

De huisartsopleiding heeft één kenmerk dat binnen het geheel van medische vervolgopleiding vrij uniek is. Wij leren vooral in een één op één leer-werksituatie: één aios met één opleider. Om deze leerwerkperiode goed en zinvol te laten verlopen is een werkbaar leerklimaat en goede samenwerking van groot belang. Helaas komt het voor dat ondanks alle zorgvuldigheid in het koppelingsproces er problemen in de relatie met een opleider, een stagebegeleider of op het instituut optreden. Hierbij bevindt een aios zich in een afhankelijke positie. Dit maakt de aios kwetsbaar en kan leiden tot een onveilige situatie voor de aios.

Het bestuur ziet het als één van haar kerntaken om bij te dragen aan een veilige opleiding van de aios. Wij stellen dat er sprake is van een veilig opleidingsklimaat  wanneer de aios en iedereen die bij hun opleiding betrokken is te allen tijde open kan zijn over wat er ‘goed’ en ‘fout’ gaat in de opleiding. Helaas constateren wij dat dit nog niet altijd het geval is. Om dit te verbeteren zijn wij dit project gestart.

 

Wat is het project ‘Veilig Opleiden?

Hier vind je de samenvatting van het beleidsdocument waarin de visie, doelstelling, werkwijze en het plan van aanpak beschreven staan.

 

Wat vind ik nog meer op de website onder ‘Veilig opleiden’?

Meldformulier Veilig Opleiden, biedt de aios de mogelijkheid om een (anonieme) melding te doen van een opleidingssituatie waarin zij zich onveilig hebben gevoeld.

 

Peri-ontkoppelingsperiode enquête (POP-enquête), biedt de aios die tijdens hun opleiding een ontkoppeling met hun opleider hebben meegemaakt de mogelijkheid hier (anoniem) hun mening over te geven.

 

Leidraad omtrent (dreigende) ontkoppeling (LODO), biedt de aios antwoord op enkele veelvoorkomende vragen rondom een (dreigende) ontkoppelingsprocedure

 

Stages periode na ontkoppeling, biedt de aios een lijst met suggesties voor kortdurende opleidingsgerelateerde stages voor tijdens de wachtperiode op een nieuwe opleider na een ontkoppeling

 

Vertrouwenspersonen, biedt een overzicht van de contactgegevens van de onafhankelijke vertrouwenspersonen van de opleidingsinstituten

 

Vragen?

Vragen over het project ‘Veilig Opleiden’ van de LOVAH kun je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor hulpvragen over een actuele onveilige opleidingsituatie kun je het beste contact opnemen met jouw LOVAH afdeling.

Laatst gewijzigd: 8 maart 2018