Meldformulier veilig opleiden

Heb je een onveilige situatie in de opleiding meegemaakt? Help mee de opleiding zo veilig mogelijk te maken en laat je stem horen door het invullen van dit formulier.

Waarom dit meldformulier?

Onze opleiding heeft één kenmerk dat binnen het geheel van medische vervolgopleiding vrij uniek is. Wij leren in een één op één leer-werksituatie: één aios met één opleider. Om deze leerwerkperiode goed en zinvol te laten verlopen is een werkbaar leerklimaat en goede samenwerking van groot belang. Helaas komt het voor dat ondanks alle zorgvuldigheden in het koppelingsproces er problemen optreden in de relatie met een opleider, een stagebegeleider of op het instituut optreden. Hierbij bevindt een aios zich in een afhankelijke positie. Dit maakt de aios kwetsbaarheid, waardoor wellicht niet alle problemen tijdens de reguliere evaluaties aan de orde komen.

Om meer zicht te krijgen op deze situaties en de problemen dit zich daarbij voordoen is dit  anonieme ‘Meldformulier Veilig Opleiden’ ontworpen. Zo wil de LOVAH negatieve patronen of gebreken in het huidige opleidingssysteem opsporen om deze te kunnen verbeteren.

Herken jij jezelf in bovenstaande situatie? En lukt het niet om dit zelf op te lossen? Of is het dusdanig ernstig dat er meer mee moet gebeuren? Vul dan onderstaand formulier in. Daarbij horen wij ook graag een suggestie voor de oplossing. Opvallende of veel voorkomende problemen zullen wij anoniem bespreken met het desbetreffende instituut of Huisartsopleiding Nederland.

 

Let op, toelichting & gebruiksadvies:

  • De LOVAH adviseert het probleem ook altijd direct te melden bij de betrokken instanties en samen te zoeken naar een gepaste oplossing.
  • De LOVAH kan niet beloven alle individuele problemen te bespreken.
  • De meldingen zullen -om de anonimiteit te waarborgen- ca. 2x per jaar, worden gebundeld om ze te bespreken met het desbetreffende instituut of de Huisartsopleiding Nederland
  • Gaat je melding over een ontkoppeling? Vul dan ook de ‘Peri-ontkoppelings Periode Enquete’ (POP-enquete) in.
  • Je hebt de keuze in hoeverre je anoniem wil blijven. Om een passende oplossing te kunnen vinden en de noodzaak tot verandering bij de betrokken instantie duidelijk te maken adviseren wij echter zoveel mogelijk vragen te beantwoorden

 

Meldformulier veilig opleiden

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Tot slot nog enkele optionele vragen om ons beter te helpen het probleem in kaart te brengen.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


Laat je e-mail adres achter wanneer je e-mail bevestiging wilt ontvangen en zelf betrokken wilt worden bij het bespreken van het probleem en het zoeken naar een oplossing. Zo kan, als nodig, contact met je opgenomen worden door de LOVAH.
Ongeldige invoer

Laatst gewijzigd: 5 februari 2018