LOVAH ledenraad + VZO

De ledenraad zal plaatsvinden op vrijdag 4 december, van 14.00 - 17.00 uur in Vergaderzaal B, VVAA (Orteliuslaan 750 te Utrecht). De agenda wordt een week van te voren rondgestuurd.

Let op: Voorafgaand aan de vergadering zal het voorzittersoverleg plaatsvinden, deze staat gepland van 13.00 - 14.00 uur. 

Gemaakt: 4 december 2020