LOVAH ledenraad + VZO

De ledenraad zal plaatsvinden op vrijdag 12 juni, van 14.00 - 17.00 uur in de Schola Medica (Orteliuslaan 750 te Utrecht). De agenda wordt een week van te voren rondgestuurd.

Let op: Voorafgaand aan de vergadering zal het voorzittersoverleg plaatsvinden, deze staat gepland van 13.00 - 14.00 uur. 

Gemaakt: 12 juni 2020