Commissies / Functies

Bestuursleden van de LOVAH zijn binnen het instituut betrokken bij verschillende overleg organen, waarbij we de aios vertegenwoordigen.

Daarnaast zijn er binnen het LOVAH bestuur verschillende commissies die zich bezighouden met specifieke onderdelen. 

 

Hoofdenoverleg

Een paar keer per jaar overlegt de LOVAH VUmc voorzitter met Nettie Blankenstein, het hoofd van onze opleiding. Onderwerpen van gesprek kunnen zijn slecht functionerende opleiders, problemen op stageplekken, communicatie met het instituut, perikelen in de terugkomdaggroepen. Van het hoofd van de opleiding horen we wat er speelt op de opleiding zelf. Op deze manier kunnen we als contactpersoon fungeren voor de aios naar de opleiding.

 

Breed overleg
Tweejaarlijks overleg tussen opleidingsinstituut, opleiders en AIOS.

 

Politiek café
Het Politiek Café is sinds enkele jaren een nieuwe traditie na de halfjaarlijkse LHK-toets met een gezamenlijke lunch voor alle aios en aansluitend een themamiddag met een politiek, dan wel maatschappelijk onderwerp. Naast het onder de aandacht brengen van een actueel maatschappelijk onderwerp heeft deze middag tot doel het bevorderen van de betrokkenheid tussen het instituut, de LOVAH en de aios. Vast terugkomende onderdelen zullen dan ook zijn een praatje vanuit het instituut en door de LOVAH over lopende zaken en de mogelijkheid voor aios om vragen te stellen aan de huisartsopleiding.

 

Curriculumcommissie

In deze commissie vindt inhoudelijke discussie plaats over de onderwijsplannen en het opleidingsplan dat jaarlijks gemaakt wordt. Kwaliteit van onderwijs is het hoofddoel.

De commissie bestaat o.a. uit een bestuurslid van de LOVAH VUmc en wordt voorgezeten door de twee onderwijscoördinatoren van de opleiding.

Vergadermomenten: elke 6-8 weken

 

Commissie APC

In deze commissie vindt inhoudelijke discussie plaats over de plannen en evaluatie van het Arts Patiënt Communicatie (APC) onderwijs binnen de opleiding. 

Deze commissie bestaat uit docenten van de huisartsopleiding. Daarnaast hebben wij als AIOS ook inspraak in deze commissie door afgevaardigden vanuit LOVAH VUmc mee te laten denken over het APC onderwijs binnen de opleiding. 

 

Activiteitencommissie

De naam van deze commissie zegt genoeg, kortom een commissie die activiteiten organiseert om naast het zware huisartsenwerk af en toe te ontspannen en bij te kletsen met je mede-AIOS. We organiseren onder andere vier keer per jaar een borrel samen met de LOVAH AMC en twee keer per jaar een LHK-pubquiz. 

 

Workshopcommissie

 

Groepsvertegenwoordigersoverleg

Één keer in de drie maanden komen we samen met alle groepsvertegenwoordigers om te bespreken wat er gaande is in de opleiding. Groepsvertegenwoordigers kunnen problemen in hun groepen terugkoppelen aan ons en wij bespreken dit met het hoofd van de opleiding. Anderzijds vragen wij de input van onze AIOS over belangrijke onderwijszaken. Hiermee zorgen we dat de AIOS goed vertegenwoordigd zijn en we het onderwijs kunnen blijven verbeteren.

 

Alumni commissie

In 2016 is gestart met de alumnicommisie. Het doel is om ook na de opleiding verbonden te blijven met elkaar en met de huisartsopleiding VUmc. We willen nascholingen organiseren voor de alumni en ook borrels om je oud studiegenoten te blijven zien. Anderzijds is het voor de huisartsopleiding van het VUmc fijn om op deze manier contact te houden met afgestudeerden, wanneer zij iemand zoeken voor een klus, docentschap of opleiderschap.

  

Journalclub

 

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd: 29 mei 2019